Szczegóły gwarancji na produkty RHA

Zalecenia bezpieczeństwa

Aby chronić słuch, przed założeniem słuchawek upewnij się, że poziom głośności na odtwarzaczu nie jest zbyt wysoki. Gdy już założysz słuchawki pamiętaj, aby natężenie dźwięku było umiarkowane. Unikaj słuchania muzyki przy dużej głośności przez długi czas, gdyż może to doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty słuchu.

Słuch to bardzo delikatny zmysł, słuchaj zatem muzyki z rozwagą. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.drf.org

Nie korzystaj ze słuchawek, gdy może być to niebezpieczne, np. podczas jazdy samochodem, rowerem, przechodzenia przez ulicę oraz wszelkich innych czynności, które wymagają, aby otoczenie było słyszalne.

Powinieneś wiedzieć, co się dzieje dookoła i używać słuchawek w odpowiedni sposób.

Warunki gwarancji

Produkt RHA, który nabyłeś, jest objęty okresem gwarancji wyszczególnionym w poniższej tabeli. Okres ten biegnie od momentu zakupu przez pierwszego użytkownika nowego, nieużywanego produktu bezpośrednio od RHA albo jednego z autoryzowanych dealerów. Proszę zachować dowód zakupu zawierający miejsce zakupu, datę zakupu oraz nazwę produktu. W przypadku jego braku lub wątpliwości co do jego autentyczności, możesz zostać obciążony kosztami naprawy.

Wszelkie usterki objęte gwarancją zostaną naprawione bezpłatnie, albo poprzez wymianę konkretnych części, albo całego produktu. Wadliwe komponenty pozostaną u RHA. W przypadku gdy dany produkt nie jest już produkowany, jako zamiennik zostanie wydany produkt o podobnej jakości.

Lista autoryzowanych dealerów RHA jest dostępna na stronie WWW, ale niekoniecznie musi być kompletna i aktualna. Przed zakupem upewnij się, że sprzedawca jest oficjalnym partnerem RHA.

Ważność gwarancjiProdukty RHA
36 miesięcyT20i Black, T20i, T20, T10i, T10, CL750, MA350, MA450i, S500i, S500, MA600i, MA600, MA750i, MA750 CA200, SA950i, SA500, SA200, SA850, SA700 Couture
36 miesięcy (po zarejestrowaniu)Dacamp L1 (w tym przewody), CL1 Ceramic (w tym przewody)
12 miesięcyMA150, MA200, przewód stereo klasy premium
30 dniZapasowe nakładki oraz etui

Gwarancja RHA nie obejmuje akcesoriów firm trzechich, w tym pianek Comply. Comply informuje, że ich trwałość zależy od stopnia użytkowania i średnio wynosi 2-4 miesiące  Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na stronie WWW firmy Comply.

Gwarancja nie obowiązuje w poniższych przypadkach:

  • drobnych wad produktu, które nie wpływają na jego prawidłowe działanie
  • akcesoriów dostarczanych razem z produktem
  • usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania (np. po podaniu nieprawidłowego napięcia lub wskutek uszkodzeń mechanicznych)

Na potrzeby niniejszej gwarancji prawidłowy użytek produktu został opisany w instrukcji bezpieczeństwa. Gwarancja nie jest ważna w przypadku wad powstałych w wyniku długotrwałego użytkowania produktu, pęknięć, modyfikacji słuchawek przez użytkownika lub osoby trzecie (chyba że RHA udzieliło pisemnej zgody na takie działanie), wad, których istnienia klient był świadomy w momencie zakupu.

Żądania inne niż wskazane w niniejszym tekście nie będą akceptowane. Klienci mają prawo do lokalnych praw ustawowych, których niniejszy regulamin nie dotyczy. Zastosowania nie mają także warunki konwencji ONZ dotyczącej międzynarodowej sprzedaży dóbr.

Procedura gwarancyjna

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie gwarancyjne, wypełnij proszę poniższy formularz i podaj możliwie jak najwięcej informacji. W ciągu 1-2 dni roboczych skontaktuje się z Tobą przedstawiciel RHA, aby uzgodnić szczegóły. Następnie zostanie przydzielony numer RMA, który musi być uwzględniony we wszelkiej korespondencji. Być może konieczne będzie przesłanie zdjęć produktu albo jego odesłanie. Niezbędny będzie też dowód zakupu. Będziesz musiał(a) pokryć koszty wysyłki i jesteś odpowiedzialny(-a) za zniszczenia albo kradzież produktu zanim trafi on do RHA. Zalecamy wybranie przesyłki, którą można śledzić, np. listu poleconego czy przesyłki kurierskiej. Zapakuj produkty bezpiecznie, tak aby nie zostały uszkodzone w trakcie transportu. Naprawiony albo wymieniony produkt zostanie odesłany w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.