Do pobrania

Sterowniki do Dacamp dla systemu Windows

Dacamp (v3.34)

Instrukcja instalacji dla systemu Windows

Pobierz sterowniki z powyższego linka, rozpakuj je, a następnie uruchom instalator. Zamknij wszystkie inne działające aplikacje, a następnie naciśnij "Next":


Aby rozpocząć instalację, potwierdź folder i kliknij "Install":


Aby zakończyć proces instalacji, upewnij się, że Dacamp jest odłączony, a następnie kliknij "Yes":

Po udanej instalacji podłącz Dacamp i włącz zasilanie. Otwórz panel zarządzania urządzeniami audio - możesz to uczynić naciskając na ikonę głośnika prawym przyciskiem myszy i wybierając pozycję "Urządzenia do odtwarzania":

lub naciskając klawisze Windows+X, wybierając "Panel sterowania", a następnie "Dźwięk":

W zakładce "Odtwarzanie" wybierz "RHA Dacamp L1" i kliknij "Ustaw jako domyślne":

Dacamp będzie teraz działać jako urządzenie domyślne.