RHA produktgarantidetaljer

Sikkerhetsregler for bruk

For å unngå hørselsskader bør du kontrollere at volumet på musikkilden er skrudd ned før du tar på deg hodetelefoner eller øretelefoner. Når du har hodetelefonene i ørene dine, kan volumet justeres til et moderat nivå. Unngå å lytte til musikk på høyt lydnivå over lengre perioder da dette kan føre til varig hørselsskade eller hørselstap.

Hørselen vår er delikat og svært følsom; vi ber deg lytte til musikken din på en ansvarlig måte. For mer informasjon, vennligst besøk Deafness Research Foundation www.drf.org.

Ikke bruk hodetelefoner eller øretelefoner når det er utrygt å gjøre det, for eksempel når du kjører, sykler, krysser veien eller bedriver andre aktiviteter som krever din fulle oppmerksomhet og hørselsevne.

Du bør være oppmerksom på omgivelsene og bruke hodetelefonene dine på riktig måte.

Produktgaranti – vilkår og betingelser

RHA-produktet du har kjøpt er dekket av en garantiperiode som er beskrevet i tabellen under. Garantiperioden begynner på kjøpsdatoen for splitter nye, ubrukte produkter – enten direkte fra RHA, eller fra en autorisert RHA-forhandler – av den første sluttbrukeren. Vennligst ta vare på kvitteringen som kjøpsbevis. Med mindre du sender kjøpsbeviset, som vil bli verifisert av RHA, vil du bli nødt til å betale for eventuelle reparasjoner som utføres. Kvitteringen må oppgi sted og dato for kjøpet samt navnet på produktet.

Vi vil tilfredsstille våre garantiforpliktelser ved å rette opp i eventuelle material- eller produksjonsfeil gratis, etter eget skjønn, enten ved reparasjon eller ved bytte av enkelte deler eller hele produktet. Eventuelle defekte deler som er fjernet fra et produkt i løpet av et garantikrav, skal tilfalle RHA. I tilfeller der opprettelsen er en erstatning av hele produktet og et identisk produkt ikke er tilgjengelig for garantierstatning, forbeholder RHA seg retten til å erstatte det defekte produktet med et tilsvarende produkt.

Lister over RHA-autoriserte forhandlere finner du på deres respektive internasjonale nettsider, men du bør være klar over at disse listene ikke er uttømmende, og at vi anbefaler sterkt å sjekke med RHA før du kjøper fra en hvilken som helst ikke-børsnotert forhandler, for å sikre at forhandleren er godkjent av RHA.

Garantidekning RHA-produkter
36 måneder Dacamp L1 (inkludert kabler ), CL1 Ceramic (inkludert kabler ), T20i Black, T20i, T20, T10i, T10, CL750, MA350, MA450i, S500i, S500, MA600i, MA600, MA750i, MA750 CA200, SA950i, SA500, SA200, SA850, SA700 Couture
12 månederMA150, MA200, Premium stereokabel
30 dager Erstatnings-Ørespisser, -Bærevesker

RHA-garantien dekker ikke tredjeparter, deriblant Comply™-spisser som følger med RHA-produkter. Comply råder om at "Levetid avhenger av bruk. Vanligvis er gjennomsnittlig bruk ca. 2-4 måneder per spisspar."  Klikk her for å lese mer på Complys webside.

Nedenstående tilfeller dekkes ikke av garantien ovenfor:

  • mindre feil eller avvik i kvaliteten på et produkt som ikke påvirker produktets verdi eller egnethet for formålet
  • alt tilbehør som følger med produktet
  • feil som skyldes feil bruk (f.eks. driftsfeil, mekaniske skader, uriktig driftsspenning)

Riktig bruk i forbindelse med denne garantien er definert som bruk av produktet under de vilkår som fremgår i sikkerhetsinstruksjonene for bruk. Feil på grunn av slitasje, enhver endring av RHA-produkter berørt av deg eller en tredjepart, med mindre RHA har gitt sitt skriftlige samtykke til arten og omfanget av endringen, feil som kjøperen var klar over allerede på kjøpstidspunktet. Alle garantikrav bli ugyldige dersom produktet er tuklet med av uautoriserte personer eller verksteder.

Ingen andre garantikrav eller krav utover de rettighetene som er angitt i disse vilkårene vil bli akseptert. Forbrukerne kan ha rett til lovfestede rettigheter i sine egne land som ikke er begrenset av disse garantivilkårene, da garantien er underlagt lovene i landet der RHA-produktet ble kjøpt av forbrukeren. Bestemmelsene i FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer gjelder ikke for denne tjenesten.

Klage under garanti

Hvis du ønsker å legge inn en klage under garantien må du fylle ut kundesupport kontaktskjema. Vennligst oppgi så mye informasjon som mulig. Når du sender inn dette skjemaet, vil et medlem av RHA-teamet kontakte deg innen 1-2 virkedager og diskutere saken nærmere. Du vil da bli utstyrt med et referansenummer som du må oppgi i all korrespondanse. Du må kanskje levere inn bilder eller sende produktet tilbake for undersøkelse. Du må vise frem et bevis på kjøpet, som ordrereferansenummer eller kvittering. Du er ansvarlig for returfraktkostnadene samt tap eller skade på produktet før det når RHA. Vi anbefaler at du bruker en fraktmetode som gjør at du kan spore pakken, for eksempel Royal Mails 1st class "Recorded and Signed For" eller Special Delivery-tjenester. Sørg for å pakke produkter hensiktsmessig for å sikre at det ikke blir skadet under forsendelsen. Når produktet er mottatt, vil vi ta sikte på å undersøke det og eventuelt sende det reparerte eller erstattede produktet innen fire virkedager.