Plné znění záručních podmínek RHA

Bezpečnostní pokyny pro používání výrobků RHA

Aby nedošlo k poškození sluchu, ujistěte se, že je hlasitost zdroje před nasazením sluchátek dostatečně snížená. Jakmile máte sluchátka nasazená, zvyšte hlasitost na příjemnou úroveň. Neposlouchejte hudbu při  vysoké hlasitosti delší dobu - hlasitý poslech trvale poškozuje sluch a může způsobit i ohluchnutí.

Váš sluch je velmi jemný a citlivý - poslouchejte proto hudbu zodpovědně. Více informací o nebezpečí hlasitého poslechu najdete na  Deafness Research Foundation www.drf.org

Nepoužívejte sluchátka v situacích, kdy je to nebezpečné - například při řízení vozidla, jízdě na kole, přecházení silnice nebo při činnostech vyžadujících plné soustředění a schopnost slyšet zvuky okolí.

Vždy byste měli vnímat také zvuky okolí a používat sluchátka zodpovědně.

Záruční podmínky RHA

Produkt RHA, který jste si pořidili je chráněn zárukou - délku jejího trvání najdete v tabulce níže. Záruka běží ode dne nákupu nového produktu první osobou buď přímo od RHA nebo jeho autorizovaných prodejců. Prosím uschovejte si doklad o nákupu pro případné reklamační řízení. Bez tohoto dokladu bude každá oprava zpoplatněna. Doklad o nákupu musí kromě názvu produktu obsahovat také informaci o místě a termínu nákupu.

Naše povinnosti plynoucí ze záručních podmínek splníme zdarma a diskrétně buď opravou nebo výměnou části / celého produktu. Jakékoli části demontované společností RHA během reklamačního řízení se stávají majetkem RHA. Pokud je nutné produkt vyměnit za nový, ale ten již není v nabídce, vyhrazuje si RHA právě na výměnu za jiný srovnatelný model.

Seznam autorizovaných prodejců RHA najdete na lokalizovaných stránkách RHA pro danou zemi. Tento seznam ale není kompletní, a je proto doporučeno konzultovat nákup od prodejce mimo tento seznam se společností RHA.

 T20i Black, T20i, T20, T10i, T10, MA350, MA450i, S500i, S500, MA600i, MA600,  MA750i, MA750 CA200, SA950i, SA500, SA200, SA850, SA700 Couture
Záruční dobaProdukty RHA
36 měsíců
36 měsíců (s registrací)Dacamp L1 (včetně kabelů), CL1 Ceramic (včetně kabelů), CL750
12 měsícůMA150, MA200, Premium Stereo Cable
30 dnůNáhradní nástavce a pouzdra

Záruka RHA se nevztahuje na příslušenství dodávané třetími stranami, jako jsou nástavce COMPLY. Comply uvádí, že trvanlivost jejich nástavců závisí na způsobu jejich používání. Běžne se jejich výdrž pohybuje mezi 2 a 4 měsíci. Více se dozvíte na stránkách Comply.

Záruka uvedená výše se nevztahuje na tyto případy:

  • drobné vady výrobku neovlivňující jeho hodnotu ani primární použitelnost
  • příslušenství dodávané s produktem
  • závady způsobené nesprávným užíváním (chyby zapojení, mechanické poškození, nevhodné napájení)

Správné zacházení s produktem je popsáno v podmínkách a bezpečnostních pravidlech používání. Závady způsobené  běžným opotřebením během používání a modifikace výrobku provedené zákazníkem nebo třetí osobou vedou ke ztrátě záruky. Výjimkou je pouze situace, kdy dá RHA písemné svolení ke konkrétní modifikaci v daném rozsahu. Záruka se rovněž nevztahuje na závady, na něž byl kupující upozorněn už během nákupu. Ke ztrátě záruky dochází také v případě zásahu do výrobku ze strany neautorizovaného servisu.

Žádné dálší reklamační nároky, než ty vyjmenované v těchto podmínkách, nebudou uznány. Zákazníci však mohou využívat i jiných zákonných práv platných v dané zemi. Tato práva nejsou zárukou RHA nijak omezena. Na produkt a jeho záruku se vždy vztahují příslušné zákony dané země, kde byl produkt zakoupen. Úmluva OSN o mezinárodním prodeji zboží se na tyto podmínky nevztahuje.

Uplatnění záruky

V případě reklamace produktu Vás prosíme o vyplnění zákaznického formuláře podpory. Uveďte prosím co nejvíce informací, které by nám mohli pomoci s řešením. Během 1 - 2 dnů po odeslání formuláře Vás bude společnost RHA kontaktovat. Mimo jiné Vám sdělí referenční číslo, které je nutné nadále uvádět při každém kontaktu s RHA. Je možné, že budete požádáni o zaslání fotek reklamovaného zboží, nebo přímo o zaslání zboží k otestování. Při reklamaci je nutné předložit doklad o koupi a číslo objednávky nebo stvrzenky. Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník, který také odpovídá za jeho správné doručení. Prosíme Vás proto o pečlivé zabalení produktu před odesláním, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Jakmile produkt dorazí na adresu RHA, bude podroben otestování a pokud to bude možné, bude během následujících čtyř pracovních dnů odeslán zpět opravený nebo vyměněný za nový kus.