Informatie over garantie van RHA-producten

Veiligheidsinstructies

Om gehoorbeschadiging te vermijden, moet u het volume van uw muziekbron zachter zetten voordat u uw hoofdtelefoon of oortelefoon gaat gebruiken. Zet het volume op een gematigd niveau wanneer uw hoofdtelefoon in uw oren is geplaatst. Vermijd het luisteren naar muziek op een hoog volume gedurende lange periodes. Dit kan permanente gehoorbeschadiging of gehoorverlies veroorzaken.

Ga voor meer informatie naar de Deafness Research Foundation op www.drf.org

Gebruik geen hoofdtelefoon wanneer dit onveilig is, bijvoorbeeld wanneer u een voertuig bestuurt, fietst, de weg oversteekt of tijdens een activiteit waarvoor uw volledige aandacht en hoorvermogen nodig zijn.

U moet zich bewust zijn van uw omgeving en uw hoofdtelefoon op gepaste wijze gebruiken.

Algemene garantievoorwaarden van het product

Het door u aangeschafte RHA product is gedekt door een garantieperiode die in onderstaande tabel wordt weergegeven. De garantieperiode begint op de aanschafdatum van gloednieuwe, ongebruikte producten, hetzij direct bij RHA, hetzij bij een erkende RHA-daeler, door de eerste eindgebruiker. Bewaar uw kassabon als aankoopbewijs. Tenzij u uw bewijs van aankoop opstuurt, welke door RHA zal worden gecontroleerd, bent u verplicht voor eventueel uitgevoerde reparaties te betalen. Op het bewijs van aankoop moeten de locatie en datum van aankoop plus de naam van het product vermeld staan.

Wij zullen aan onze garantieverplichtingen voldoen door materiaal- of fabrieksfouten kosteloos te herstellen, door deze naar eigen inzicht te repareren of individuele onderdelen of het hele product te vervangen. Tijdens de garantieperiode verwijderde defecte onderdelen van een product, worden eigendom van RHA. In het geval dat herstel bestaat uit vervanging van het gehele product en een identiek product is onder de garantie niet beschikbaar, behoudt RHA zich het recht voor het defecte product door een vergelijkbaar product te vervangen.

Een lijst van RHA erkende dealers vindt u op hun respectievelijke internationale websites, maar u dient er rekening mee te houden dat deze lijst mogelijk niet volledig actueel is. U wordt daarom sterk aangeraden te controleren of een niet vermelde verkoper door RHA is goedgekeurd, voordat u daar een product aanschaft.

GarantiedekkingRHA-producten
36 maandenT20i Black, T20i, T20, T10i, T10, CL750, MA350, MA450i, S500i, S500, MA600i, MA600, MA750i, MA750 CA200, SA950i, SA500, SA200, SA850, SA700 Couture
36 maanden (met registratie)Dacamp L1 (inclusief kabels), CL1 Ceramic (inclusief kabels)
12 maandenMA150, MA200, Premium-stereokabel
30 dagenVervangings oordopjes, draagtassen

De garantie van RHA dekt geen accessoires van derden zoals bijvoorbeeld de met RHA-producten meegeleverde Comply™ oordopjes. Comply waarschuwt dat "Levensduur gebruiksafhankelijk is. Gewoonlijk ligt het gemiddelde gebruik tussen de 2-4 maanden per paar oordopjes."  Klik hier om meer te lezen op de website van Comply.

Onderstaande gevallen vallen niet onder bovenstaande garantie:

  • kleine fouten of afwijkingen in de kwaliteit van een product, die niet van invloed zijn op de waarde van het product of de geschiktheid van zijn beoogd gebruik
  • alle met het product meegeleverde accessoires
  • fouten die het resultaat zijn van oneigenlijk gebruik (zoals: gebruiksfouten, mechanische schade, onjuist gebruikt spanningsvoltage)

Voor de toepassing van deze garantie wordt correct gebruik gedefinieerd als het gebruik van het product zoals deze in de veiligheidsinstructies staat vermeld. Fouten die het gevolg zijn van alledaags gebruik, slijtage en door u of derden doorgevoerde aanpassingen aan RHA-producten, tenzij RHA hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend voor de aard en omvang van de wijziging, fouten waarvan de koper op het moment van aanschaf al op de hoogte was. Alle garantieclaims vervallen wanner er door onbevoegde personen of reparatiewerkplaatsen met het product is geknoeid.

Geen andere garantieclaims of claims boven de in deze algemene voorwaarden vermelde rechten zullen worden geaccepteerd. Consumenten hebben in hun eigen landen mogelijk recht op wettelijke rechten, die niet door deze algemene garantievoorwaarden zijn beperkt, aangezien de garantie onder de wetten valt van het land waarin het RHA-product door de consument werd aangeschaft. De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet op deze dienst van toepassing.

Aanspraak maken op de garantie

Als u op de garantie aanspraak wilt maken, vul dan het contactformulier van de klantenservice in. Please supply as much information as you can. Nadat u dit formulier hebt opgestuurd, zal iemand van het RHA-team binnen 1-2 werkdagen contact met u opnemen om uw probleem verder te bespreken. U ontvangt dan een referentienummer dat u in alle correspondentie dient te vermelden. Misschien moet u foto's aanleveren of uw product voor onderzoek opsturen. U moet een bewijs van aankoop kunnen overleggen, zoals een referentienummer van bestelling of een kassabon. U bent verantwoordelijk voor de retourverzendkosten en voor eventueel verlies of diefstal van het product voordat deze bij RHA aankomt. Wij adviseren u voor een verzendmethode te kiezen waarbij u uw pakket kunt traceren, zoals aangetekende post of een speciale koeriersdienst. Zorg er voor dat de producten goed verpakt worden zodat deze onderweg niet beschadigd kunnen raken. Wanneer het product is ontvangen zullen wij deze onderzoeken en, indien van toepassing, het gerepareerde of vervangen product binnen vier werkdagen verzenden.